Document

Affiliated Community

...

East Indian cultural Association

...

Sindhi Community Uganda

...

Maharashtra mandal campala

...

North Indian cultural Association

...

East Indian cultural Association

...

Kerala Smajam Uganda

...

Hindu Swayamsevak Sangh

...

Shree Kachchhi Leva Patel Samaj

...

Tamil Sangam Uganda

...

Brahma Kumaris

...

Aga Khan National Council

...

Andhra Cultural Association

...

Art of Living

...

Arya Samaj Uganda

...

BAPS Swaminarayan Santha

...

Bengali Association

...

Brahma Samaj Uganda

...

GOAN Association

...

Indian Association Uganda - Jinja

...

Indian Catholic Community

...

Indian Women Association - Jinja

...

ISKCON Kampala

...

Jain International Trade Organisation(JITO)

...

Karnataka Sangha Uganda

...

Khoja Shia Ithnasheri Jamat

...

Lohana Community of Kampala

...

North Gujarat Association

...

North Indian Cultural Association

...

NSS Uganda(Narayan Seva Sansthan Uganda)

...

Odisha Association Uganda Limited

...

Patidar Samaj

...

Rajasthani Association

...

Ramgarhia Sikh Society Kampala

...

Ramgharia Sikh Sports Club

...

Saurashtra Hindu Samaj

...

Shiradi Sai Baba Temple

...

Shree Brahmbhatt Samaj - Uganda

...

Shree Govardhan Nathji Pustimargi Haveli

...

Shree Halari Visa Oshwal Community of Uganda

...

Shree Jain Samaj Uganda

...

Shree Kachchhi Leva Patel Samaj

...

Shree Limbach Samaj Uganda

...

Shree Sanatan Dharma Mandal(SSDM)

...

Shree Sthanakwasi Jain Sangh

...

Sikh Association Uganda

...

SMVS Shree Swaminarayan Mandir

...

Indian Community - Kayunga

...

Bhatia Samaj/Kutchi Bhatia Samaj

...

Brahma Kumari’s Raja Yoga centre

...

Dawodi Bohra Community

...

Memon Community

...

Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple

...

Surat Group District

...

Telangana Association